Privacy beleid

Raheleh Homeopathie Praktijk, waarvan de praktijk gevestigd is aan Multatulilaan 2b, 2251 ZM Voorschoten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Raheleh Homeopathie Praktijk
Multatulilaan 2b
2251 ZM Voorschoten
Tel. 06 - 15 67 20 21

Raheleh Tajic is de functionaris gegevensbescherming van Raheleh Homeopathie Praktijk, zij is te bereiken via raheleh.homeopathiepraktijk.nl en 06 - 15 67 20 21.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Raheleh Homeopathie Praktijk verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via raheleh.homeopathiepraktijk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Raheleh Homeopathie Praktijk verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Verzenden van een nieuwsbrief

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Raheleh Homeopathie Praktijk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor jouw persoonsgegevens: tot uiterlijk 2 jaar na jouw laatste contact met Raheleh Homeopathie Praktijk.

Delen van persoonsgegevens met derden
Raheleh Homeopathie Praktijk verstrekt in principe géén gegevens aan derden, tenzij dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Raheleh Homeopathie Praktijk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via raheleh.homeopathiepraktijk.nl of bel 06 15 67 20 21.
Raheleh Homeopathie Praktijk wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.